0x750x3000

Oferta


W celu otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt ze spółką, a nasi pracownicy udzielą szczegółowych wyjaśnień i prześlą wszelkie materiały, zdjęcia i dodatkowe informacje.

Następnie przedstawimy Klientowi wstępną ofertę i zapewnimy mu możliwość dostosowania najmowanej powierzchni do jego potrzeb.

Ostatnim etapem będzie uzgodnienie i podpisanie umowy najmu.Wynajem

Umowa najmu zawierana będzie na z góry określony okres - nie dłuższy niż 30 lat.

Na etapie realizacji inwestycji Klientowi (Najemcy) będzie proponowana przedwstępna umowa najmu, która określi podstawowe prawa i obowiązki stron przyszłej - przyrzeczonej umowy najmu, a która zostanie podpisana po dopuszczeniu inwestycji do użytkowania.

W przyrzeczonej umowie najmu zostaną ustalone indywidualnie dla każdego Klienta warunki najmu, z zachowaniem ustaleń przedwstępnej umowy najmu.

Wynajem biur

Dwukondygnacyjne części socjalno-biurowe znajdować się będą przy każdym segmencie i będą miały taki sam rozkład pomieszczeń.
Dostępna powierzchnia biurowo-socjalna wynosi 2.621,0 m2.
Każdy z segmentów będzie posiadał osobne wejścia do części biurowej z poziomu terenu, oraz własne miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wynajem magazynów

Budynki składać się będą z kilku podstawowych segmentów.
W zakres budynku "A" wejdzie 8 segmentów kolejno od "A" do "H", natomiast 5 segmentów kolejno od " I" do "M" będzie się znajdować w budynku "B".

Każdy z segmentów będzie posiadał osobne wejścia do części biurowej z poziomu terenu, własne miejsca postojowe dla samochodów osobowych, jeden wjazd do części magazynowej z bramą o szerokości 4,0 m i wysokości 4,5 m umożliwiającą wjazd samochodu ciężarowego na teren magazynu.

Ponadto większość segmentów posiadać będzie 3 doki o wymiarach w świetle 3,0 m x 3,0 m.
Wyjątkiem będą segment "A", który będzie miał tylko dwa doki oraz segment "H" z siedmioma dokami.

Budynki magazynowe zaprojektowano na siatce słupów: 11,5 m od strony frontowej i 25,0 m od stron bocznych.
Na każde 11,5 m przypadają dwa doki, przy czym na życzenie najemcy istnieje możliwość zamontowania 3 doków.Koszty

Podstawowym kosztem najmu dla Najemcy będzie efektywny czynsz najmu oraz opłata eksploatacyjna.
Efektywny czynsz najmu to kwota otrzymana po uwzględnieniu w czynszu najmu (bazowym) rabatów i ulg.

Do opłaty eksploatacyjnej zaliczać się będą składniki zmienne kosztów utrzymania obiektu:

- koszty zarządzania budynkiem,

- koszty ochrony budynku, utrzymania bezpieczeństwa,

- koszty sprzątania powierzchni wspólnych, otoczenia budynku oraz parkingu,

- koszty utrzymania budynku (koszt energii elektrycznej, wody, ogrzewania, itp. dla powierzchni wspólnych),

- koszty napraw i konserwacji budynku,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty podatku od nieruchomości.

Najemca oprócz czynszu będzie opłacał wszelkie swoje koszty za media (opłaty licznikowe), w tym za: ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefon, internet, oraz koszty wywozu śmieci i ewentualnej dodatkowej ochrony.

Czynsz będzie indeksowany rocznie proporcjonalnie do wzrostu Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (HICP) publikowanego przez Centralny Bank Europejski, jednakże nie mniej niż 1,5%.

Do kwot czynszu będzie doliczany należny podatek VAT.Zarządzanie

Pracownicy spółki będą ściśle współpracować z Klientem już we wstępnej fazie inwestycji, przy podpisywaniu kontraktów.
Po zapoznaniu się ze specyfiką potrzeb Klienta ustalają zakres usług zarządzania wynajmowaną powierzchnią.

Podstawowe zadania realizowane w ramach usług zarządzania:

- wykonywanie robót adaptacyjnych według zapotrzebowania klienta - prace budowlane oraz instalacje sprzętu, oświetlenia i inne

- utrzymanie techniczne budynków i infrastruktury - dbanie o odpowiedni stan budynków i dróg dojazdowych do kompleksu magazynowego, przeprowadzanie przeglądów technicznych i konserwacyjnych zgodnych z wymogami prawa budowlanego oraz DTR urządzeń, a także indywidualnymi potrzebami najemców w celu zapewnienia maksymalnej sprawności urządzeń i bezpieczeństwa

- realizowanie zapisów zawartych w umowach najmu - codzienna obsługa klienta wynikająca z indywidualnie uzgodnionych warunków najmu, w tym powiadamianie klientów o rozliczeniach mediów, statusie zgłoszonych spraw, terminie przeglądów.

- rozliczenia finansowe - prowadzenie dokładnej dokumentacji finansowej związanej z kosztami funkcjonowania centrum oraz zużyciem mediów, która będzie w każdej chwili dostępna dla najemców

- całodobowa ochrona - wstęp na teren parku jest ograniczony a procedury dostępu pracowników i kontrahentów są indywidualnie ustalane z najemcami i dostosowane do ich wymagań

- wygląd centrum - zapewnia się klientom możliwość oznakowania hal swoim logo, a jednocześnie całość brandingu parku jest realizowana według spójnego systemu identyfikacyjnego, co zapewnia profesjonalny wygląd magazynów

- wyselekcjonowanie rzetelnych firm podwykonawczych - do konserwacji urządzeń, utrzymaniem porządku, ochrony.
widok Centrum logistyczne PostoliceLOGIPOS S.A. ul. Kurzy Targ 5 50-103 Wrocław tel./ fax: +48 71 337 17 73 e-mail: biuro@logipos.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000367996,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 8.961.510 PLN w całości opłacony,
NIP: 897-176-72-92; REGON: 021364183;
reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Marka Kubit.


centrum logistyczne | logistyka | magazyny | produkcja | wynajem powierzchni magazynowych | magazyny do wynajęcia | magazyny południowa Polska | magazyny przy A4 | magazyny przy autostradzie | hurtownie | składy | budynki magazynowe | tereny inwestycyjne | tereny pod inwestycje | strefa ekonomiczna | składowanie | sortownie | magazyny koło Wrocławia | magazyny na Dolnym Śląsku | dolnośląskie magazyny


Copyright (c) 2015 logipos.pl