0x750x3000


LOGIPOS S.A.

ul. Kurzy Targ 5
50-103 Wrocław

Telefon: +48 71 337 17 73
Faks: +48 71 337 17 73

e-mail: biuro@logipos.pl

NIP: 8971767292
REGON: 021364183widok Centrum logistyczne PostoliceLOGIPOS S.A. ul. Kurzy Targ 5 50-103 Wrocław tel./ fax: +48 71 337 17 73 e-mail: biuro@logipos.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000367996,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 8.961.510 PLN w całości opłacony,
NIP: 897-176-72-92; REGON: 021364183;
reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Marka Kubit.


centrum logistyczne | logistyka | magazyny | produkcja | wynajem powierzchni magazynowych | magazyny do wynajęcia | magazyny południowa Polska | magazyny przy A4 | magazyny przy autostradzie | hurtownie | składy | budynki magazynowe | tereny inwestycyjne | tereny pod inwestycje | strefa ekonomiczna | składowanie | sortownie | magazyny koło Wrocławia | magazyny na Dolnym Śląsku | dolnośląskie magazyny


Copyright (c) 2015 logipos.pl